Praktijk updates…

 

 • Hoofddorp, 22 december 2017.
  Praktijk updates….
  Geachte patiënten,
  Zoals u weet is in de praktijk vorige week nieuwe centrale
  telefoon geïnstalleerd. Op een paar dingen na functioneert
  het al naar wens. Wij hopen dat de bereikbaarheid van de
  praktijk hierdoor veel beter wordt.
  We willen u er graag op attenderen dat de spoedlijn
  uitsluitend voor spoedgevallen is bedoeld. Wanneer het niet
  echt nodig is, graag de spoedlijn niet gebruiken.
  Het inloopspreekuur van de assistenten van 12h00-13h00 is
  alleen voor eenvoudige verrichtingen, die de assistenten
  zelf gelijk kunnen doen of oplossen, bedoeld. De huisarts is
  tussen de middag niet altijd aanwezig om u te helpen.
  Het inloopspreekuur betekent niet, dat u gelijk geholpen
  wordt door de assistente. Het kan best wel druk zijn en de
  wachttijd kan variëren van 5 minuten tot meer dan een half
  uur. Hierbij vragen wij u om geduld!
  Het digitale spreekuur moet echt via onze website geboekt
  worden.
  Via de google-link loopt u het risico dat u geen afspraak
  heeft geboekt. Er zijn illegale links op google. Wij kunnen
  deze helaas nog niet verwijderen.
 • De assistente verwerkt de door onze website gemaakte
  afspraken. Als u niet op onze afsprakenlijst staat wordt u
  gevraagd om een andere afspraak te maken. Dit geldt ook
  als u een bevestiging heeft gekregen via de google-link.
  De assistenten helpen u graag. En dit doen zij ook met
  plezier. Graag willen wij werken in een harmonische sfeer,
  met respect voor elkaar zonder onfatsoenlijke uitingen en
  handelingen. Als er iets onredelijks gebeurt, willen wij dat
  graag met u bespreken en uitpraten.
  Tot slot willen we u fijne feestdagen en een gezond 2018
  toewensen!!!
  Namens de hele praktijk,
  Dr. Luat Nguyen, huisarts
  _HTD1107 resize
  _HTD0994 resize