Geachte patiënten,

Tegenwoordig worden, door het steeds toenemen van het elektronische post-/email-verkeer, de patiëntendossiers bij de meeste huisartsenpraktijken digitaal opgeslagen. Sinds de zomer 2009 zijn wij ook begonnen aan een digitaal archief. Uw dossiers worden door mij zoals vanouds bijgehouden en veilig bewaard in Apeldoorn, in de centrale opslagplaats.

Het inzien van uw gegevens, om welke reden dan ook, moet u ruim van te voren aanvragen. Wij zullen dan uw gegevens opvragen en ze uitprinten voor u. Bij meerdere pagina’s kunnen mogelijk door ons kosten in rekening worden gebracht (25 cent per pagina).

Wij versturen uw gegevens, door een logistiek probleem, niet meer aangetekend , maar via het normale postverkeer. Daarom vragen wij u altijd of u uw gegevens zelf in de praktijk wilt ophalen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Wij komen namelijk door een strak werktijdschema altijd te laat bij het postkantoor. Dat is dan gesloten.

Januari 2011

Eerst wens ik u allen een gezond 2011 met veel geluk en voorspoed. Hopelijk heeft iedereen een goede jaarwisseling gehad.

Zoals u eerder heeft gemerkt via de media, worden in de toekomst de gegevens van patiënten, als het nodig is, elektronisch uitgewisseld via een Landelijk Schakel Punt (LSP). Dit is een initiatief van VWS om het uitwisselen van medische patiëntengegevens tussen professionele hulpverleners eenvoudiger en veiliger te maken. Dit betekent dat zorgverleners via het Landelijk Elektronisch Patiënten Dossier (L-EPD) uw gegevens kunnen opvragen. U moet wel vooraf toestemming hiervoor geven.

Vanaf 2011 mogen (lees: moeten) alle huisartsen hun patiënten aanmelden bij het Landelijk Schakel Punt. Hier worden de patiëntengegevens uitgewisseld door zorgverleners. Als het nodig is, bijv.: in het geval dat u plotseling ziek wordt ergens in het land en u komt bij een arts die u niet kent. Hij kan dan uw gegevens opvragen bij het L-EPD, zodat hij weet wat u mankeert, welke medicatie u gebruikt en tegen welke medicatie u niet kunt, etc. Dit voorkomt onnodige medische fouten.

Per 01-01-2011 heb ik u allen aangemeld bij het LSP. Uw gegevens worden daar niet opgeslagen. ln geval van nood worden uw gegevens opgevraagd en ingelezen door een arts of andere professionele hulpverleners. U ontvangt in de toekomst een brief van VWS of van het LSP hierover. Bij bezwaar, om wat voor reden ook, worden uw medische gegevens weer geblokkeerd.

Op dit moment worden uw medische gegevens nog niet uitgewisseld. Alles is nog in de voorbereidingsfase. Zonder uw toestemming gebeurt er niets.

Hopelijk heb ik u zo voldoende geïnformeerd. Met vriendelijke groeten,

Luat Nguyen, huisarts