Praktijk updates…

 

 • Hoofddorp, 22 december 2017.
  Praktijk updates….
  Geachte patiënten,
  Zoals u weet is in de praktijk vorige week nieuwe centrale
  telefoon geïnstalleerd. Op een paar dingen na functioneert
  het al naar wens. Wij hopen dat de bereikbaarheid van de
  praktijk hierdoor veel beter wordt.
  We willen u er graag op attenderen dat de spoedlijn
  uitsluitend voor spoedgevallen is bedoeld. Wanneer het niet
  echt nodig is, graag de spoedlijn niet gebruiken.
  Het inloopspreekuur van de assistenten van 12h00-13h00 is
  alleen voor eenvoudige verrichtingen, die de assistenten
  zelf gelijk kunnen doen of oplossen, bedoeld. De huisarts is
  tussen de middag niet altijd aanwezig om u te helpen.
  Het inloopspreekuur betekent niet, dat u gelijk geholpen
  wordt door de assistente. Het kan best wel druk zijn en de
  wachttijd kan variëren van 5 minuten tot meer dan een half
  uur. Hierbij vragen wij u om geduld!
  Het digitale spreekuur moet echt via onze website geboekt
  worden.
  Via de google-link loopt u het risico dat u geen afspraak
  heeft geboekt. Er zijn illegale links op google. Wij kunnen
  deze helaas nog niet verwijderen.
 • De assistente verwerkt de door onze website gemaakte
  afspraken. Als u niet op onze afsprakenlijst staat wordt u
  gevraagd om een andere afspraak te maken. Dit geldt ook
  als u een bevestiging heeft gekregen via de google-link.
  De assistenten helpen u graag. En dit doen zij ook met
  plezier. Graag willen wij werken in een harmonische sfeer,
  met respect voor elkaar zonder onfatsoenlijke uitingen en
  handelingen. Als er iets onredelijks gebeurt, willen wij dat
  graag met u bespreken en uitpraten.
  Tot slot willen we u fijne feestdagen en een gezond 2018
  toewensen!!!
  Namens de hele praktijk,
  Dr. Luat Nguyen, huisarts
  _HTD1107 resize
  _HTD0994 resize

 

Huisartsenpraktijk Dr. Nguyen, Hoofdweg 634, 2132 MK Hoofddorp Tel:023-5554468

Hoofddorp, 03 oktober 2017
Betreft: Uitnodiging griepprik 2017
Geachte mevrouw/meneer,
Hierbij nodig ik u uit om op onderstaande datum en tijd de jaarlijkse griepprik te komen
halen.
U kunt de griepprik halen op:
Datum: 02 November 2017
Tijd: 09:00-12:00 uur
Plaats: In de praktijk
Als u deze uitnodiging voor de eerste keer ontvangt, is voor u onderstaande informatie van
belang:
– De griepprik is voor mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door de
griep. Dit zijn mensen van 60 jaar en ouder, mensen van alle leeftijden met hart- en
vaatziekten, longziekten, diabetes, nieraandoeningen en mensen met weinig afweer.
Als u de griepprik heeft gehad, is de kans dat u griep krijgt kleiner. Als u ondanks de
griepprik toch griep krijgt, wordt u minder ernstig ziek.
– De prik dient u elk jaar opnieuw te halen; de beste tijd is tussen half oktober en half
november.
– De prik geeft soms een dag wat pijn in uw arm, maar u wordt er niet ziek van.
De griepprik krijgt u gratis.
Wilt u deze brief meenemen als u de griepprik komt halen?
Als u niet kunt komen, wilt u dan contact opnemen met de praktijkassistente. U kunt dan
een andere afspraak maken. Voor meer informatie over de jaarlijkse griepprik kunt u kijken
op www.riwm.nl/griepprik.
Tevens bent u welkom voor het vaatonderzoek, deze controleert of er een
vernauwing is in de beenslagaders. Dit onderzoek duurt ongeveer 15 minuten en is
pijnloos.
U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente.
Met vriendelijke groet,
Uw huisarts,
Dr. Q.L. Nguyen

AANGEPASTE TIJDEN ZOMERVAKANTIE

21 JULI TOT 4 SEPTEMBER

21bc930d-32f0-45b9-8212-718362c9b809

De praktijk is in de zomerperiode ALLEEN telefonisch te bereiken van 08:00-11:30 uur.
Na deze tijd is de praktijk alleen voor uitsluitend spoedgevallen te bereiken op de spoedlijn: 023-565 32 94
Medische verrichtingen (bloeddruk, orenuitspuiten, injecteren etc.) zal uitsluitend op afspraak gaan.
De huisarts is in de zomervakantie gewoon aanwezig ma t/m vr 08:00-17:00 uur en wo 08:00-13:00 uur.
We wensen u een fijne zomervakantie!
Nguyen, Huisarts

Mededeling

Rond de Kerstdagen en Oud en Nieuw wordt de bereikbaarheid van de praktijk aangepast:

 • Dinsdag 27-12-2016: van 8h00-17h00
 • Woensdag 28-12-2016: van 8h00-13h00
 • Donderdag 29-12-2016: van 8h00-13h00
 • Vrijdag 30-12-2016: 8h00-13h00.

Houdt u er ook rekening mee dat de openingstijden bij de apotheken rond de feestdagen ook aangepast zijn. Voor verdere informatie kunt u zich tot uw eigen apotheek wenden.

Namens de praktijk wil ik u gezellige feestdagen en een gezond 2017 toewensen.

Met vriendelijke groeten,

Luat Nguyen, huisarts

_htd8405

GRIEPVACCINATIE

Hoofddorp, 04 November 2016

Betreft: Uitnodiging griepprik 2016

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij nodig ik u uit om op onderstaande datum en tijd de jaarlijkse griepprik te komen halen.

De jaarlijkse griepprik beschermt tegen de ernstige gevolgen van griep (influenza).

Mensen van 60 jaar en ouder, en mensen van alle leeftijden met hart- en vaatziekten, longziekten, diabetes, nieraandoeningen en mensen met weinig afweer, lopen extra risico om ernstig ziek te worden door de griep. U behoort tot een van deze groepen. Daarom komt u voor de griepprik in aanmerking.

U kunt de griepprik halen op:

Datum:                   10 November 2016

Tijd:                         09:00-12:00 uur

Plaats:                    In de praktijk

Uitnodiging voor het eerst ontvangen?

Als u deze uitnodiging voor de eerste keer ontvangt, is voor u onderstaande informatie van belang:

 • De griepprik is voor mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door de griep. Als u de griepprik heeft gehad, is de kans dat u griep krijgt kleiner. Als u ondanks de griepprik toch griep krijgt, wordt u minder ernstig ziek.
 • De prik moet u elk jaar opnieuw halen; de beste tijd is tussen half oktober en half november.
 • De prik geeft soms een dag wat pijn in uw arm, maar u wordt er niet ziek van.

De griepprik krijgt u gratis.

Wilt u deze brief meenemen als u de griepprik komt halen?

Als u niet kunt komen, wilt u dan contact opnemen met de praktijkassistente. U kunt dan een andere afspraak maken. Voor meer informatie over de jaarlijkse griepprik kunt u kijken op www.riwm.nl/griepprik.

Tevens bent u welkom voor het vaatonderzoek, dit controleert of er een vernauwing is in de beenslagaders. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten en is pijnloos.

U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente.

Met vriendelijke groet,

Denise Klercq

Praktijkondersteuner huisarts Nguyen

 

_htd0994

Zomervakantie 2016

Geachte patiënten,
Graag uw aandacht voor de volgende punten:
•    In de zomerperiode van 05 augustus t/m 26 augustus 2016 is de telefonische bereikbaarheid van de praktijk beperkt. Van 8h00-12h00 iedere dag, behalve de woensdag van 8h00-13h00, is de praktijk via de gewone lijn bereikbaar. Na 12h00 is de praktijk alleen via de spoedlijn bereikbaar en de assistente is in de middaguren niet aanwezig.
•    De spoedlijn is alleen bedoeld voor echt dringende medische vragen, die niet tot de volgende dag kunnen  wachten, en voor levensbedreigende situaties, zoals: vermoeden van  hartinfarct, acuut benauwd, etc. Graag dit nummer niet gebruiken als er geen reden van spoed is.
•    De huisartsenpost is nu verhuisd naar de SEH van het Spaarne ziekenhuis en het telefoonnummer is ook veranderd. Het nieuwe nummer van de huisartsenpost is: 023-2242322. Het oude nummer gaat vervallen.
•    Sinds 01-05-2016 hebben wij een nieuwe doktersassistente, mevrouw Antonnette Woolthuis. Zij is al lange tijd werkzaam als doktersassistente in een andere locatie. Zij vervangt mevrouw Melisa Sumer en mevrouw Avan Sofi. Ik hoop dat u gauw aan haar zult wennen.
•    Mocht u een nieuw telefoonnummer hebben, wilt u dan checken of dat wel bij ons bekend is. Het kan nodig zijn, dat wij u in sommige gevallen direct kunnen bereiken.
We wensen u een goede en fijne zomervakantie toe!
Met vriendelijke groeten,
Luat Nguyen, huisarts      _HTD0780'

_HTD2987'

Allergie-consulente

Geachte patiënten,

Donderdag a.s., 26-05-2016, komt er een allergie-consulente in de praktijk om een allergietest uit te voeren. Die is bedoeld voor patiënten die allergische klachten hebben, zoals niezen, jeukende ogen, een loopneus, steeds maar verkouden zijn in het voorjaar of in de zomer, en die zich nog nooit hebben laten testen op allergie. Ik wil vragen of deze groep patiënten zich wil melden bij de assistentes voor het maken van een afspraak bij deze allergie-consulente.
Deze oproep geldt niet voor patiënten die al de diagnose hooikoorts hebben of hiervoor al eerder getest zijn.
Aan deze test zijn geen kosten verbonden.

Met vriendelijke groeten,
Luat Nguyen, huisarts

 

Di ung voi hoa co

Praktijk rond de Feestdagen

Geachte patiënten,

Rond de Kerst en Oud en Nieuw zijn de sluitingstijden van de praktijk aangepast.

 • Op donderdag 24-12-2015 is de praktijk na 15h00 gesloten t/m zondag 27-12-2015.
 • Op donderdag 31-12-2015 is de praktijk na 15h00 gesloten t/m zondag 03-01-2016.

Voor dringend medische hulp kunt u met de Huisartsenpost contact opnemen. Tel: 0238908700.

Op andere dagen is de praktijk op normale tijden zoals u gewend bent, open. Houdt u er rekening mee dat de apotheken rond deze dagen ook eerder dicht zijn.

 

Wij wensen u allen fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2016.

Namens alle medewerkers,

Luat Nguyen, huisarts

 

_HTD5508

Voorlichtingsavond suikerziekte (anderstalige).

Beste patiënt,

Bij deze willen wij u graag uitnodigen voor een voorlichtingsavond over suikerziekte. Dit willen wij doen omdat we hebben gemerkt dat informatie met betrekking tot suikerziekte onvoldoende wordt begrepen in verband met taalbarrière. Dit kan gevolgen hebben voor het beloop van de ziekte. Om de kans op complicaties zo klein mogelijk te houden, is het van belang dat u de juiste kennis heeft over de omgang met uw ziekte. Dit willen wij doen met behulp van een arts in opleiding. Deze zal informatie over suikerziekte in uw eigen taal verstrekken. Zij zal hierbij ook ingaan op specifieke situaties zoals hoe om te gaan met suikerziekte tijdens de ramadan. Daarnaast zal ook gelegenheid zijn om specifieke vragen te stellen met betrekking tot suikerziekte.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op donderdag 3 december 2015. De voorlichtingsavond zal plaatsvinden in onze huisartsenpraktijk van 18:00 tot 20:00 uur.

Graag willen wij u verzoeken om uw deelname kenbaar te maken bij onze assistente (023-555 4468) zodat wij rekening kunnen houden met het aantal aanmeldingen, dit in verband met het beperkte aantal beschikbare plaatsen.

Met vriendelijke groet,

Huisartsenpraktijk Nguyen

 

 

الســلام عليــكم ورحمـة اللـــه وبركــته،

نود أن ندعوكم لحضور أمسية عن مرض السُّكري. لاحظنا في مصحَّتنا ان المعلومات المتعلِّقة بمرض السُّكري غير مفهومة بسبب عائق اللُّغة. وهذا يمكن ان يؤثِّر في مسار المرض.لتقليل فرص حدوث مضاعفات على قدر الإمكان وعلى المدى الطويل من المهم ان تكون لديك المعلومات الصَّحيحة حول التَّعامل مع مرضَك. في هذا الصَّدد وبمساعدة طبيبة متدرِّبة سنوفَّر في هذه الأمسية معلومات عن مرض السُّكري باللغة العربية. وسوف نطرح ايضاً مواضيع محددة مثل التعامل مع مرض السُّكري في شهر رمضان. وأيضاًّ سوف تكون لكم الفرصة لطرح الأسئلة

نأمل أن نرحب بكم في مصحَّتنا يوم الخميس 3 دسمبر2015 على السَّاعة السادسة مساءً الى السَّاعة الثَّامنة مساءً

ولمن يهمه آلآمر، أن يتصل برقم عيادة آلطبيب 023 555 4468 . و يسجل إسمه ، كي يتسنى

لآلطبيب معرفة عدد آلمشاركين ، وشكرا

 

وتقبلوا فائق إحتراماتنا

Huisartsenpraktijk Nguyen

 

_HTD9504