Huisartsenpraktijk Dr. Nguyen, Hoofdweg 634, 2132 MK Hoofddorp Tel:023-5554468
Hoofddorp, 03 oktober 2017
Betreft: Uitnodiging griepprik 2017
Geachte mevrouw/meneer,
Hierbij nodig ik u uit om op onderstaande datum en tijd de jaarlijkse griepprik te komen
halen.
U kunt de griepprik halen op:
Datum: 02 November 2017
Tijd: 09:00-12:00 uur
Plaats: In de praktijk
Als u deze uitnodiging voor de eerste keer ontvangt, is voor u onderstaande informatie van
belang:
– De griepprik is voor mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door de
griep. Dit zijn mensen van 60 jaar en ouder, mensen van alle leeftijden met hart- en
vaatziekten, longziekten, diabetes, nieraandoeningen en mensen met weinig afweer.
Als u de griepprik heeft gehad, is de kans dat u griep krijgt kleiner. Als u ondanks de
griepprik toch griep krijgt, wordt u minder ernstig ziek.
– De prik dient u elk jaar opnieuw te halen; de beste tijd is tussen half oktober en half
november.
– De prik geeft soms een dag wat pijn in uw arm, maar u wordt er niet ziek van.
De griepprik krijgt u gratis.
Wilt u deze brief meenemen als u de griepprik komt halen?
Als u niet kunt komen, wilt u dan contact opnemen met de praktijkassistente. U kunt dan
een andere afspraak maken. Voor meer informatie over de jaarlijkse griepprik kunt u kijken
op www.riwm.nl/griepprik.
Tevens bent u welkom voor het vaatonderzoek, deze controleert of er een
vernauwing is in de beenslagaders. Dit onderzoek duurt ongeveer 15 minuten en is
pijnloos.
U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente.
Met vriendelijke groet,
Uw huisarts,
Dr. Q.L. Nguyen