OPENINGSTIJDEN PRAKTIJK
Ma/Di/Do/Vrij 08:00-17:00 uur
Wo 08:00-13:00 uur

WEEKEND EN FEESTDAGEN

Huisartsenpost Spaarne
Telefoon: 023-2242322

AFSPRAAK MAKEN MET DE ARTS/POH/ASSISTENTE
(ALLEEN TELEFONISCH)
Dagelijks van 08:00-11:30 uur
Telefoon: 023-5554468

SPREEKUUR ASSISTENTE
(ALLEEN TELEFONISCH)
Dagelijks 12:00-13:00 uur m.u.v. woensdag

VOOR UITSLAGEN EN OVERIGE ZAKEN (ALLEEN TELEFONISCH)
Ma/Di/Do/Vrij 13:30-15:30 uur

HERHAALMEDICATIE
Bij uw apotheek, de herhaalreceptenlijn of via onze website
Dit kan niet telefonisch!

Klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor en met u op te lossen.

Om ons werk goed te kunnen uitvoeren is het van belang dat u ons vertrouwt en dat u zich vrij voelt om uw mening met ons te delen. Mocht het gebeuren dat u geen goed gevoel heeft overgehouden na een contact met onze praktijk dan vernemen wij dit graag van u zodat wij dit met u kunnen bespreken en ervan kunnen leren. Indien u ontevreden bent verzoeken wij u om dit aan te geven bij een van onze medewerkers.

Na ontvangst nemen we uw klacht in behandeling. De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Wij geven telefonisch of via een persoonlijke afspraak een reactie op uw klacht. Het heeft onze voorkeur om met u in gesprek te gaan om te kijken of we er samen uit kunnen komen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Op de website van DOK-H vindt u alle informatie.

Als u er met uw huisarts en bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.