GRIEPVACCINATIE

Hoofddorp, 04 November 2016

Betreft: Uitnodiging griepprik 2016

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij nodig ik u uit om op onderstaande datum en tijd de jaarlijkse griepprik te komen halen.

De jaarlijkse griepprik beschermt tegen de ernstige gevolgen van griep (influenza).

Mensen van 60 jaar en ouder, en mensen van alle leeftijden met hart- en vaatziekten, longziekten, diabetes, nieraandoeningen en mensen met weinig afweer, lopen extra risico om ernstig ziek te worden door de griep. U behoort tot een van deze groepen. Daarom komt u voor de griepprik in aanmerking.

U kunt de griepprik halen op:

Datum:                   10 November 2016

Tijd:                         09:00-12:00 uur

Plaats:                    In de praktijk

Uitnodiging voor het eerst ontvangen?

Als u deze uitnodiging voor de eerste keer ontvangt, is voor u onderstaande informatie van belang:

  • De griepprik is voor mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door de griep. Als u de griepprik heeft gehad, is de kans dat u griep krijgt kleiner. Als u ondanks de griepprik toch griep krijgt, wordt u minder ernstig ziek.
  • De prik moet u elk jaar opnieuw halen; de beste tijd is tussen half oktober en half november.
  • De prik geeft soms een dag wat pijn in uw arm, maar u wordt er niet ziek van.

De griepprik krijgt u gratis.

Wilt u deze brief meenemen als u de griepprik komt halen?

Als u niet kunt komen, wilt u dan contact opnemen met de praktijkassistente. U kunt dan een andere afspraak maken. Voor meer informatie over de jaarlijkse griepprik kunt u kijken op www.riwm.nl/griepprik.

Tevens bent u welkom voor het vaatonderzoek, dit controleert of er een vernauwing is in de beenslagaders. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten en is pijnloos.

U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente.

Met vriendelijke groet,

Denise Klercq

Praktijkondersteuner huisarts Nguyen

 

_htd0994