Geachte patiënten

Geachte patiënten,

De laatste tijd zijn er veel vragen over: ziektekostenverzekering, rekeningen van Famed (zie onder), en hoe het zit met het eigen risico.

In Nederland is vanaf 2006 het zorgsysteem veranderd. Er bestaan geen particulier verzekerden en ziekenfondsverzekerden meer. Men moet een basisverzekering afsluiten, waarvoor een bepaalde premie moet worden betaald. Verder kan men vrijwillig een aanvullende verzekering afsluiten.

Het eigen risico voor 2011 is door de overheid vastgesteld op € 170.-. Bezoek aan de huisarts is “gratis”, het is bij de basisverzekering inbegrepen. Als u echter gebruik maakt van aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld: bloedonderzoek, röntgenfoto, echo, medicatie die door de (huis-)arts wordt voorgeschreven of bezoek aan een specialist, moet u eerst uw eigen risico opmaken.
Dit betekent dat u in 2011 de eerste € 170.- uit uw eigen portemonnee moet betalen, daarna worden de verzekerde kosten, zoals die in uw polisvoorwaarden staan, vergoed. Verder betaalt iedereen via de zorgverzekeraars per kwartaal inschrijfgeld (4x in het jaar) aan de huisarts en voor de keren dat u medische hulp bij ons heeft gevraagd.

U krijgt alleen een rekening van Famed als u:

• niet verzekerd bent, of in het buitenland verzekerd bent.
• uw verzekeringspolisnummer niet bij ons bekend is, en ook niet te traceren is door het landelijk computersysteem Vecozo.
• u wel verzekerd bent, maar met een afwijkende polisvoorwaarde: geen huisartsenhulp
• u een studentenverzekering heeft: u betaalt altijd een passant tarief, dat is veel hoger dan een regulier tarief.
• u in meerdere praktijken ingeschreven bent als patiënt.

Op sommige Famedrekeningen kan staan dat u in een achterstandswijk woont. Deze beoordeling is niet door ons gemaakt, maar door de zorgverzekeraars/gemeente. Als u dit onjuist vindt, wordt dan niet boos op óns, maar bel uw zorgverzekeraar of de gemeente.

Als u te laat betaalt aan Famed, krijgt u boete! Deze organisatie functioneert zelfstandig, wij kunnen u NIET helpen als het zo is. Rekeningen terugsturen aan ons heeft dus geen zin. U moet het met Famed regelen en achteraf aan hun betalen. Ons advies: wees er tijdig bij.
Ik hoop dat veel vragen nu beantwoord zijn. Als dat niet zo is, neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groeten,
Luat Nguyen, huisarts.