Praktijk 1 juli gesloten

Ook onze praktijk voert actie voor goede huisartsenzorg

U kunt dus op 1 juli niet terecht voor afspraken en/of het herhalen van medicatie.

Voor alléén dringende spoed kunt u terecht:

 Huisartsenpost

023-2010333

Waarom gaan de huisartsen staken?

-De toegankelijkheid van de huisartsenzorg staat op het spel.
-De druk op de huisartsenzorg móet worden aangepakt.

Deze zomer maakt de overheid meerjarenplannen voor de zorg.
We laten samen een stevig geluid horen: we willen concrete, afdwingbare afspraken om de drukte te verminderen.

Dat doen we in het belang van al onze patiënten.

We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

De huisartsen willen graag:

Meer tijd hebben voor onze patiënten;
Minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;
Betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;
Dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

Dat gebeurt op initiatief van huisartsencomités Help de huisarts verzuipt en De bezorgde huisarts, samen met artsenorganisaties LHV en VPH.