Privacy Wet (AVG)

 Privacy statement

Dit privacy statement is bedoeld om u te informeren over de rechten en plichten die gelden op grond van de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens, de AVG en de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst, WGBO.

 Waarvoor worden uw (vertrouwelijke gegevens) gebruikt?

In onze huisartsenpraktijk verwerken we alleen (vertrouwelijke) gegevens ten behoeve van goed medisch handelen, meldplicht van een besmettelijke ziekte op grond van Wet Publieke Gezondheid, ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting en voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Uiteraard vinden we het belangrijk dat we deze vertrouwelijke patiëntengegevens goed beschermen. Daarom voldoen wij aan de bovengenoemde wettelijke plichten en regels.

Hoe beschermen wij als huisartsenpraktijk uw vertrouwelijke gegevens ?

Alle medewerkers binnen onze huisartsenpraktijk hebben het plicht vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens, de geheimhouding plicht.

Deze persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar, tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Hiervoor is uw toestemming nodig. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen.

Wanneer er gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts, of de wijkverpleging om de nodige zorg in te zetten).

Uw rechten

U heeft recht op inzage, correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens, indien dat nodig mocht zijn.

Het recht van afschrift van uw persoonsgegevens, hieraan rekenen wij kosten.

En het vragen om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens, volgens de wettelijke gestelde regels.

Uitwisseling van uw persoonsgegevens

Hiervoor is uw toestemming nodig via het Landelijk Schakelpunt LSP om relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit te wisselen met de huisartsenpost (HAP), apotheek en uw behandelend medisch specialisten. In het LSP kunnen artsen een samenvatting vinden van iemands dossier of ziektegeschiedenis en de verslaggeving van de laatste zes consulten. Dit kan handig zijn, wanneer je iets overkomt buiten werktijden van de huisarts en je bij een andere arts terechtkomt die wil weten wat er in het dossier staat.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, wordt uw medisch dossier veilig elektronisch daarheen verzonden. Bij bijvoorbeeld emigratie, kunt u een kopie van uw medisch dossier persoonlijk of door een schriftelijke gemachtigde én tegen kosten, in de huisartsenpraktijk op halen. Dit dient u schriftelijk aan te vragen.

Vragen, verzoeken of bezwaren

Heeft u vragen, verzoeken of bezwaren  over uw persoonsgegevens, dan kunt u dit aangeven bij de huisartsenpraktijk.