Prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar!

Geachte Patiënten,
Er is weer een jaar voorbij. De tijd gaat snel en wacht op niemand.
Kersttijd is een moment om even stil te staan. Denken aan en tijd maken voor familie, vrienden en kennissen.
En niet vergeten dat er mensen zijn die het moeilijk hebben en niet bij hun familie kunnen zijn.
Hierbij wil ik u namens allen in de praktijk goede kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar toewensen.
Houdt u er rekening mee dat de praktijk rond de feestdagen een afwijkende sluitingstijd heeft. Dit geldt ook voor de apotheken!
Op 24-12-18 en 31-12-18 houden wij een vakantierooster aan en sluiten we de praktijk eerder dan normaal, nl. om 16 uur.
Bij echte SPOED kunt u de spoedlijn gebruiken van de praktijk.
Voor avond, weekend en feestdagen kunt u de huisartsenpost bellen. Het telefoonnummer is 023-2242322.
Met vriendelijke groeten,
Luat Nguyen, uw huisarts.
_HTD8175

Privacy Wet (AVG)

 Privacy statement

Dit privacy statement is bedoeld om u te informeren over de rechten en plichten die gelden op grond van de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens, de AVG en de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst, WGBO.

 Waarvoor worden uw (vertrouwelijke gegevens) gebruikt?

In onze huisartsenpraktijk verwerken we alleen (vertrouwelijke) gegevens ten behoeve van goed medisch handelen, meldplicht van een besmettelijke ziekte op grond van Wet Publieke Gezondheid, ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting en voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Uiteraard vinden we het belangrijk dat we deze vertrouwelijke patiëntengegevens goed beschermen. Daarom voldoen wij aan de bovengenoemde wettelijke plichten en regels.

Hoe beschermen wij als huisartsenpraktijk uw vertrouwelijke gegevens ?

Alle medewerkers binnen onze huisartsenpraktijk hebben het plicht vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens, de geheimhouding plicht.

Deze persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar, tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Hiervoor is uw toestemming nodig. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen.

Wanneer er gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts, of de wijkverpleging om de nodige zorg in te zetten).

Uw rechten

U heeft recht op inzage, correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens, indien dat nodig mocht zijn.

Het recht van afschrift van uw persoonsgegevens, hieraan rekenen wij kosten.

En het vragen om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens, volgens de wettelijke gestelde regels.

Uitwisseling van uw persoonsgegevens

Hiervoor is uw toestemming nodig via het Landelijk Schakelpunt LSP om relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit te wisselen met de huisartsenpost (HAP), apotheek en uw behandelend medisch specialisten. In het LSP kunnen artsen een samenvatting vinden van iemands dossier of ziektegeschiedenis en de verslaggeving van de laatste zes consulten. Dit kan handig zijn, wanneer je iets overkomt buiten werktijden van de huisarts en je bij een andere arts terechtkomt die wil weten wat er in het dossier staat.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, wordt uw medisch dossier veilig elektronisch daarheen verzonden. Bij bijvoorbeeld emigratie, kunt u een kopie van uw medisch dossier persoonlijk of door een schriftelijke gemachtigde én tegen kosten, in de huisartsenpraktijk op halen. Dit dient u schriftelijk aan te vragen.

Vragen, verzoeken of bezwaren

Heeft u vragen, verzoeken of bezwaren  over uw persoonsgegevens, dan kunt u dit aangeven bij de huisartsenpraktijk.

Email

Hoofddorp, 12-04-2018.

Geachte patienten,

U kunt voortaan weer emails naar de praktijk sturen. Het probleem is voorlopig verholpen. Ons excuus voor het ongemak!

Met vriendelijke groeten,

Luat Nguyen, huisarts

Belangrijke mededeling!

Hoofddorp 26 maart 2018.

Afgelopen vrijdag 23 maart 2018 is onze outlook software gecrasht. Wij kunnen geen email ontvangen via info@praktijk-nguyen.nl en recept@praktijk-nguyen.nl.

De recepten en uw vragen kunnen wij nog niet verwerken. Ons excuus hiervoor!

Deze week gaan wij alle emails en uw vragen, die u via de email heeft verstuurd, verwerken. Als u uw medicaties deze week nog niet heeft gekregen, graag even met ons contact opnemen.

Wij gaan betere oplossing hiervoor vinden zodat in de toekomst dit niet meer gaat gebeuren.

Met vriendelijke groeten,

Luat Nguyen, huisarts

Hoofddorp, 19-03-2018

Geachte patiënten,

De laatste tijd heeft u te maken met meerdere assistentes in de praktijk. Het is niet plezierig om steeds een andere assistente aan de lijn te krijgen. Onze excuses daarvoor.

De komende tijd krijgt u te maken met twee assistentes. Dat zijn Annette en Monique.

Voor het maken van een afspraak kunt u in de ochtend van 8h00-11h30 bellen. Graag het gesprek kort houden zodat de lijn niet te lang bezet wordt.

In de middag kunt u de assistentes bellen voor andere zaken, zoals: bloed- of urine uitslagen, röntgenuitslagen of andere zaken die u wilt vragen. Er is dan meer tijd voor een telefonisch gesprek.

Tussen 12h00-13h00 kunt u zonder afspraak de praktijk binnenlopen voor kleine verrichtingen door de assistentes, zoals een vingerprik, de oren uit laten spuiten of een bloeddrukmeting.

Annette is nu hersteld van haar griep, de praktijk is weer volledig bezet en normaal telefonisch bereikbaar.

 

Met vriendelijke groeten,

Luat Nguyen, huisarts

Praktijk updates…

 

 • Hoofddorp, 22 december 2017.
  Praktijk updates….
  Geachte patiënten,
  Zoals u weet is in de praktijk vorige week nieuwe centrale
  telefoon geïnstalleerd. Op een paar dingen na functioneert
  het al naar wens. Wij hopen dat de bereikbaarheid van de
  praktijk hierdoor veel beter wordt.
  We willen u er graag op attenderen dat de spoedlijn
  uitsluitend voor spoedgevallen is bedoeld. Wanneer het niet
  echt nodig is, graag de spoedlijn niet gebruiken.
  Het inloopspreekuur van de assistenten van 12h00-13h00 is
  alleen voor eenvoudige verrichtingen, die de assistenten
  zelf gelijk kunnen doen of oplossen, bedoeld. De huisarts is
  tussen de middag niet altijd aanwezig om u te helpen.
  Het inloopspreekuur betekent niet, dat u gelijk geholpen
  wordt door de assistente. Het kan best wel druk zijn en de
  wachttijd kan variëren van 5 minuten tot meer dan een half
  uur. Hierbij vragen wij u om geduld!
  Het digitale spreekuur moet echt via onze website geboekt
  worden.
  Via de google-link loopt u het risico dat u geen afspraak
  heeft geboekt. Er zijn illegale links op google. Wij kunnen
  deze helaas nog niet verwijderen.
 • De assistente verwerkt de door onze website gemaakte
  afspraken. Als u niet op onze afsprakenlijst staat wordt u
  gevraagd om een andere afspraak te maken. Dit geldt ook
  als u een bevestiging heeft gekregen via de google-link.
  De assistenten helpen u graag. En dit doen zij ook met
  plezier. Graag willen wij werken in een harmonische sfeer,
  met respect voor elkaar zonder onfatsoenlijke uitingen en
  handelingen. Als er iets onredelijks gebeurt, willen wij dat
  graag met u bespreken en uitpraten.
  Tot slot willen we u fijne feestdagen en een gezond 2018
  toewensen!!!
  Namens de hele praktijk,
  Dr. Luat Nguyen, huisarts
  _HTD1107 resize
  _HTD0994 resize

 

Huisartsenpraktijk Dr. Nguyen, Hoofdweg 634, 2132 MK Hoofddorp Tel:023-5554468

Hoofddorp, 03 oktober 2017
Betreft: Uitnodiging griepprik 2017
Geachte mevrouw/meneer,
Hierbij nodig ik u uit om op onderstaande datum en tijd de jaarlijkse griepprik te komen
halen.
U kunt de griepprik halen op:
Datum: 02 November 2017
Tijd: 09:00-12:00 uur
Plaats: In de praktijk
Als u deze uitnodiging voor de eerste keer ontvangt, is voor u onderstaande informatie van
belang:
– De griepprik is voor mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door de
griep. Dit zijn mensen van 60 jaar en ouder, mensen van alle leeftijden met hart- en
vaatziekten, longziekten, diabetes, nieraandoeningen en mensen met weinig afweer.
Als u de griepprik heeft gehad, is de kans dat u griep krijgt kleiner. Als u ondanks de
griepprik toch griep krijgt, wordt u minder ernstig ziek.
– De prik dient u elk jaar opnieuw te halen; de beste tijd is tussen half oktober en half
november.
– De prik geeft soms een dag wat pijn in uw arm, maar u wordt er niet ziek van.
De griepprik krijgt u gratis.
Wilt u deze brief meenemen als u de griepprik komt halen?
Als u niet kunt komen, wilt u dan contact opnemen met de praktijkassistente. U kunt dan
een andere afspraak maken. Voor meer informatie over de jaarlijkse griepprik kunt u kijken
op www.riwm.nl/griepprik.
Tevens bent u welkom voor het vaatonderzoek, deze controleert of er een
vernauwing is in de beenslagaders. Dit onderzoek duurt ongeveer 15 minuten en is
pijnloos.
U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente.
Met vriendelijke groet,
Uw huisarts,
Dr. Q.L. Nguyen

AANGEPASTE TIJDEN ZOMERVAKANTIE

21 JULI TOT 4 SEPTEMBER

21bc930d-32f0-45b9-8212-718362c9b809

De praktijk is in de zomerperiode ALLEEN telefonisch te bereiken van 08:00-11:30 uur.
Na deze tijd is de praktijk alleen voor uitsluitend spoedgevallen te bereiken op de spoedlijn: 023-565 32 94
Medische verrichtingen (bloeddruk, orenuitspuiten, injecteren etc.) zal uitsluitend op afspraak gaan.
De huisarts is in de zomervakantie gewoon aanwezig ma t/m vr 08:00-17:00 uur en wo 08:00-13:00 uur.
We wensen u een fijne zomervakantie!
Nguyen, Huisarts

Mededeling

Rond de Kerstdagen en Oud en Nieuw wordt de bereikbaarheid van de praktijk aangepast:

 • Dinsdag 27-12-2016: van 8h00-17h00
 • Woensdag 28-12-2016: van 8h00-13h00
 • Donderdag 29-12-2016: van 8h00-13h00
 • Vrijdag 30-12-2016: 8h00-13h00.

Houdt u er ook rekening mee dat de openingstijden bij de apotheken rond de feestdagen ook aangepast zijn. Voor verdere informatie kunt u zich tot uw eigen apotheek wenden.

Namens de praktijk wil ik u gezellige feestdagen en een gezond 2017 toewensen.

Met vriendelijke groeten,

Luat Nguyen, huisarts

_htd8405

GRIEPVACCINATIE

Hoofddorp, 04 November 2016

Betreft: Uitnodiging griepprik 2016

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij nodig ik u uit om op onderstaande datum en tijd de jaarlijkse griepprik te komen halen.

De jaarlijkse griepprik beschermt tegen de ernstige gevolgen van griep (influenza).

Mensen van 60 jaar en ouder, en mensen van alle leeftijden met hart- en vaatziekten, longziekten, diabetes, nieraandoeningen en mensen met weinig afweer, lopen extra risico om ernstig ziek te worden door de griep. U behoort tot een van deze groepen. Daarom komt u voor de griepprik in aanmerking.

U kunt de griepprik halen op:

Datum:                   10 November 2016

Tijd:                         09:00-12:00 uur

Plaats:                    In de praktijk

Uitnodiging voor het eerst ontvangen?

Als u deze uitnodiging voor de eerste keer ontvangt, is voor u onderstaande informatie van belang:

 • De griepprik is voor mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door de griep. Als u de griepprik heeft gehad, is de kans dat u griep krijgt kleiner. Als u ondanks de griepprik toch griep krijgt, wordt u minder ernstig ziek.
 • De prik moet u elk jaar opnieuw halen; de beste tijd is tussen half oktober en half november.
 • De prik geeft soms een dag wat pijn in uw arm, maar u wordt er niet ziek van.

De griepprik krijgt u gratis.

Wilt u deze brief meenemen als u de griepprik komt halen?

Als u niet kunt komen, wilt u dan contact opnemen met de praktijkassistente. U kunt dan een andere afspraak maken. Voor meer informatie over de jaarlijkse griepprik kunt u kijken op www.riwm.nl/griepprik.

Tevens bent u welkom voor het vaatonderzoek, dit controleert of er een vernauwing is in de beenslagaders. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten en is pijnloos.

U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente.

Met vriendelijke groet,

Denise Klercq

Praktijkondersteuner huisarts Nguyen

 

_htd0994